Habitasse © Curabitur felis erat. Mauris
di Serif.  Vestibulum|Sed vulputate

Habitasse Platea,100 Mauris Rutrum,Etiam: 012-345-6789   

Duis: 012-345-6787

Amet: nulla@vestibulumlorem.web

Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa nunc

Clearfield LIFESTYLE Curabitur felis erat, tera pellen

Informacje wymagane przez RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia RODO. W związku z tym informuję o

przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Poniżej

znajdziesz informacje na ten temat. Szanuję Twoją prywatność, dane osobowe, wizerunek i zaufanie z jakimi wiąże się wykonanie sesji zdjęciowej. Wyrażając dobrowolną zgodę umożliwisz dalsze przetwarzanie. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się ze Mną czyli właścicielem firmy FotoVizja. Twoje dane zawsze były przeze mnie chronione i w tym temacie nic się nie zmieni, ale zgodnie z prawem czas na kilka formalności :)


1. Informuję, że podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, którym jest Wykonawca. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem, czyli po prostu ze mną, fotografem, poprzez email lub telefonicznie.


2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do

wykonania Umowy związanej z sesją. Na przykład wizerunek Państwa dzieci - bez niego sesja nie byłaby możliwa, a zgoda na jego udostępnienie jest całkowicie dobrowolna.


3. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się też podmioty zewnętrzne,  w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi

rachunkowo – księgowej Administratora czy też laboratoria fotograficzne i inne osoby współpracujące z fotografem przy realizacji dzieła. Tylko i wyłącznie te podmioty, bez których wykonanie usługi na takim poziomie i w taki sposób nie byłoby możliwe.


5. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania Umowy, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie ktoś mógłby mieć do Administratora i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.


 6. Na każdym etapie naszej współpracy masz prawo do:

     a) dostępu do swoich danych osobowych,

     b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,

     c) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o     ochronie danych osobowych. To wszystko mogłeś również wcześniej :)


7. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie sesji, oraz w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania sesji, odbywa się   wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Na przykład wszelkie publikacje. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).


 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż nisz wymaga tego regulacja prawna od wykonania umowy.


9. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


11.       Zgodnie z ustawą RODO informujemy że fotografie wykonane  nie zostaną wykorzystane do innych celów jak tylko i wyłącznie do przekazania rodzicom fotografowanych dzieci. Zrobione zdjęcia przekazujemy tylko w formie wydruku poprzez placówkę w której zostały wykonane. Fotografii nie wysyłamy w formie elektronicznej i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Zdjęcia niesprzedane zostają zniszczone, a dyski i karty pamięci na których je przechowujemy są formatowane.

                              Firma FotoVizja gwarantuje ochronę wizerunku dziecka.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA w celu wykonania pamiątkowej sesji fotograficznej w przedszkolu/szkole przez firmę FotoVizja


FotoVizja, Niegłowice 249, 38-200 Jasło


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani, Pana danych osobowych oraz dziecka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę FotoVizja, prosimy o kontakt:


FotoVizja
Niegłowice 249
38-200 Jasło

E-mail: jarekg10@op.pl